Boligalarm

Fordeler med alarmsentral

Når du skal velge boligalarm må du vurdere hvorvidt du skal ha en som bare uler når noen går inn i huset, eller om du skal ha en som er tilknyttet en alarmsentral. Så hvorfor bør du velge med alarmsentral?

Det er mange ting man skal tenke på når man skal skaffe seg en boligalarm. Det handler om så mye, som for eksempel at man ønsker å beskytte boligen og de som bor der. Det handler om å få boligen helt trygg og umulig å trenge seg inn i, samtidig som det handler om å beskytte den mot brann. Det handler om å ta vare på det man har kjært rett og slett.

Hvorfor uten alarmsentral?

Hvorfor velger noen å ha boligalarm uten vaktsentral? Det handler gjerne om penger. En slik løsning betyr gjerne at man kjøper selve utstyret selv og at man selv står for overvåkingen av leiligheten. Det meste er jo faktisk mulig å gjøre selv gjennom forskjellig apper som er tilgjengelige. Fordelen med dette er at man har kjøpt alt utstyret så man har ingen løpende utgifter på selve alarmen. Det er dessverre sånn at det kan kreves vedlikehold innimellom, så da må man betale dette selv. Det kan også gi begrenset rabatt på forsikring, ettersom alt er avhengig av deg og ikke en vaktsentral.

En alarmsentral kan gi deg økt støtte og trygghet.
En alarmsentral vil være der for deg om noe skulle skje.

Hvorfor bør du velge med alarmsentral?

Når man velger å ha en boligalarm med tiknytning til vaktsentral, så blir det gjerne en abonnementstjeneste der man betaler en viss sum i måneden. Hva man betaler er avhengig av hvilket utstyr man har i pakken og hva slags oppfølging man ønsker av vaktsentralen. Det positive her er at man som regel slipper en stor utgift for å kjøpe utstyret. Samtidig har man oppfølging av alarmsentral om det skulle skje noe med boligen. Da vil det bli sendt vekter og nødetater om dette er noe som vaktsentralen anser som nødvendig. Du slipper med andre ord å ta hele ansvaret for overvåkingen, og du slipper å være tilgjengelig 24/7 på mobil eller nettbrett for å passe på bolig og de som er i boligen.