Boligalarm

Få varsel om vannlekkasje

Vannlekkasje er ergerlig og ødelegger mye ting, for ikke å snakke om de store renovasjonskostnadene. Dersom det ikke blir oppdaget kan også sopp og råte utvikle seg. Om du er bekymret for å få vannlekkasje i kjelleren, på kjøkkenet eller andre utsatte steder kan du vurdere å investere i en vannsensor. Denne vil varsle deg dersom det kommer vann i…

Continue Reading